پروژه های صنایع نفت و گاز

ستاره خلیج فارس

پروژه های صنایع معدنی

صبا فولاد خلیج فارس

پروژه های شهری

تیراژه کرج

معرفی

شرکت پولاد آژند جم، با بهره گیری از متخصصان مجرب در زمینه های مهندسی معماری و سازه در پروژه های شهری و صنعتی مشغول فعالیت است و در این خصوص از سیستمهای مدیریتی نوین کیفیت، ایمنی و بهداشت بهره می برد.